Начало

handboek

Пректът „PRISMA” цели да се насърчи използването на планове за оценка и изпълнение на риска на местно и регионално ниво. По време на проекта, петте партньори на проекта ще тестват методите за управление на риска разработени при изпълнението на проекта  MiSRaR- INTERREG IVC описани в наръчника MiSRaR.

 

Проектът PRISMA е финансиран от Финансовия инструмент за гражданска защита (EU Civil Protection Financial Instrument).

 

Уеб сайтът ще предоставя информация за дейностите и постигнатите резултати по проекта. Основната част на уеб сайта е на английски език, но повечето от информацията ще бъде налична както и на езика на партньорите участници: Български, Холандски, Естонски и Португалски.

 

За повече информация моля свържете се с мениджърите по проекта на национално ниво.

 

 

alex-games.net
матрас купить киев
MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy