Aveiro

LogoAveiro

 

 

 

 

 

 

aveiro4Aveiro is  gelegen aan de Noordwest kust van Portugal, tussen Lissabon en Porto. De oppervlakte van de stad bedraagt ongeveer 200 km2, waarvan het onder water staande "Basin of Vouga River" een derde beslaat. De gemeente telt ongeveer 75.000 inwoners waarvan 2/3 in de stad zelf woont.

 

Mede dank zij ervaringen in het verleden met aan de ruimtelijke ordening gerelateerde risico's heeft de stad Aveiro diverse instrumenten ontwikkeld voor de aanpak van risico's waardoor het een interessante partner is in dit project. In het verleden heeft Aveiro te maken gehad met verscheidene bedreigende situaties, vooral op het gebied van hoog water, die in belangrijke mate invloed hadden op de economische, culturele en infrastructurele ontwikkeling van de stad. Hierdoor is de stad zich goed bewust is van de noodzaak om aan risicobeheersing te doen.

Het gemeentebestuur is zelf direct verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid en daardoor in de positie om veiligheidsbeleid en andere beleidsterreinen direct aan elkaar te verbinden.

In het PrismA project zal Aveiro het MiSRaR handboek testen op de situatie in de industriezone waar SEVESO industrie en het daaraan gerelateerde transport voor risicovolle situaties zorgt.

 

 

 

 

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy