Mitigation

 

Mitigation is een Engelse term die niet voor elke taal eenvoudig te vertalen is en niet overal op dezelfde wijze wordt gebruikt. Binnen het MiSRaR-project wordt mitigation gedefinieerd als “risicoreductie door het beperken van de kans en/of het effect van een dreiging en/of de kwetsbaarheid van de samenleving daarvoor.” Met andere woorden, mitigation betreft alle vormen van risicobeheersing die ingrijpen op de verschillende elementen van het risicobegrip. In de praktijkervaring van de partners is de afbakening tussen risicobeheersing en crisisbeheersing echter niet absoluut. Risicogerichte preparatiemaatregelen, zoals ruimtelijke inrichting om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te waarborgen of de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten, kunnen worden gerekend tot preventieve effectbeperking of kwetsbaarheidsreductie.

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy