Talinn

logo tallinn 

tallinn2

 

Tallinn, de hoofdstad van Estland heeft te maken met verschillende risico's die direct gerelateerd zijn aan ruimtelijke ordening.

Eén van de belangrijkste taken van de stad is om te zorgen voor duurzame economische en ecologische ontwikkeling. De eerste risicobeoordeling en -evaluatie werd geschreven in 2004, samen met een risicobeheersingsplan waarin verschillende risico's werden onderkend en maatregelen werden voorgesteld. het plan werd tussen 2004 en 2007 geímplementeerd waarbij vooral aandacht was voor de industriële risico's en andere bedreigingen vooralsnog buiten beschouwing werden gelaten.

 

Tallinn was één van de partners in het MiSRaR project (2010-2012) en gedurende het project heeft de stad veel geleerd over haar risico's en een mogelijke aanpak daarvan. tallinn zal het PrismA project gebruiken om een strategie te ontwikkelen voor het terugdringen van het aantal branden in het Tallinn North District met tal van historische houten huizen.

 

 

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy