VRZHZ

logo VRZHZ

 

 

  

 

De regio Zuid-Holland Zuid is gesitueerd kijfhoek1in het Zuid-Westelijk deel van Nederland, onder de rook van Rotterdam en bestaat uit 17 gemeenten waarvan Dordrecht de grootste is. De regio heeft in totaal ongeveer 450.000 inwoners.


De regio Zuid-Holland Zuid is door zijn ligging van nationaal belang voor de logistiek- en vervoersector. Twee belangrijke rivieren stromen door de regio en Dordrecht beschikt over een zeehaven. De A15 en A16 zijn twee belangrijke schakels in het transport van de Rotterdamse haven naar BelgiĆ« en Duitsland van gevaarlijke stoffen en andere goederen. Ook op het gebied van spoorvervoer is de regio cruciaal, met de Betuwelijn en de Noord-Zuidlijn. Beide lijnen worden intensief gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het binnen de regiogrenzen liggende rangeerterrein Kijfhoek is het grootste in z'n soort in Europa.

 

Dit alles zorgt voor nogal wat risico's. De gemeenten in de regio werken dan ook al lang samen op het gebied van veiligheid. Sinds 2010 formeel in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarbinnen naast de taken van de brandweer en de GHOR ook de voorbereiding op incidenten en rampen is ondergebracht alsmede adviestaken op het gebied van fysieke veiligheid.

 

In het PrismA project test de veiligheidsregio samen met haar partners het MiSRaR handboek op een concrete casus: het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, met name in het zogenaamde "spoorzonegebied Dordrecht-Zwijndrecht".

MiSRaR    knopachtergrond aveiro  knopachtergrond mirandela
knopachtergrond szreda copy
 knopachtergrond tallinn  knopachtergrondvrzhz copy